این مجموعه شامل 100 مکالمه انگلیسی به همراه ترجمه و با لهجه امریکن است. این مجموعه شامل سه سطح از مبتدی تا متوسط می باشد.

دانلود از کافه بازار