مجموعه ای از متون زبان انگلیسی در سه سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته به همراه سوالات و پاسخ آن.

شما قادر خواهید بود در عین تقویت مهارت خواندن زبان انگلیسی، دایره لغات خود را نیز افزایش دهید.

این کتاب هم در کتابخوان bitik ارائه شده است.

دانلود از کافه بازار