کتابی به منظور تقویت مهارت خواندن انگلیسی.

این کتاب دارای 4 جلد است برای 4 سطح مختلف زبان انگلیسی. همچنین از فایل صوتی کتاب که به لهجه British است نیز برای تقویت شنیداری استفاده خواهید کرد. تمرینات متنوع از دیگر امکانات این کتاب می باشد.

دانلود از کافه بازار