کتابی صوتی برای یادگیری لغات پرکاربرد روزمره زبان انگلیسی در زمینه های کار، مدرسه، دولت، شهرها، خرید و آشپزی، غذا، رستوران و …

این کتاب شامل 14 در س می باشد.

دانلود از کافه بازار