مجموعه ای از پادکست های با لهجه امریکن شامل سطح های زیر:

  • Lower Intermediate
  • Intermediate
  • Upper Intermediate 1
  • Upper Intermediate 2
  • Lower Advanced
  • Advanced
  • Advanced Blog Season 1
  • Advanced Blog Season 2
  • Advanced Blog Season 3
  • Buzz Words

دانلود از کافه بازار