در قالب 41 داستان کوتاه به آموزش ضرب المثل های انگلیسی می پردازد. در واقع داستان ها منشا بوجود آمده ضرب المثل ها را بیان می کند.

دانلود از کافه بازار